Volksuniversiteit stopt

Misschien las u het al digitaal, in de krant of merkte u dat ook uw docent geen duidelijkheid kon geven over het volgende seizoen van de Volksuniversiteit? Vanaf vandaag delen wij officieel het onvermijdelijke nieuws dat de Volksuniversiteit van Almere stopt. Met deze nieuwsbrief informeren wij u nader.

Het is waar: vanaf september 2024 starten er geen nieuwe cursussen, lezingen of creatieve workshops meer. Als u lessen volgde op Helen Parkhurst heeft u beslist gemerkt dat er de afgelopen jaren veel veranderd is. De faciliteiten op HP schieten heden ten dage te kort om onze cursisten een volwaardig lesprogramma te blijven aanbieden.

Minder leerlingen

De redenen hiervoor zijn vanuit HP beleidsmatig en economisch gegrond. Dit kwam tot uiting in het schuiven met lokalen. Er is een vleugel gesloten en het laatste jaar werden de lokalen zoveel mogelijk geclusterd. Het leerlingenaantal werd geconsolideerd, lokalen leeg. Eén vleugel wordt daarom commercieel verhuurd.

Energiekosten

Het grote probleem zit in het ‘ouderwetse’ verwarmingssysteem van Helen Parkhurst. Dit kan niet serieel geschakeld worden waardoor het hele gebouw verwarmd wordt, ook als de Volksuniversiteit maar 15 lokalen in gebruik heeft. Voor het aanpassen van dit systeem heeft de ASG-groep geen geld.

Daarnaast kreeg de Volksuniversiteit in 2023 te maken met de doorbelasting van energiekosten. Het gesprek dat het bestuur daarover had leverde aanvankelijk geen concreet beeld op. Eind december werd duidelijk dat het om tienduizenden euro’s zou gaan. Een dreigend einde van alle lessen werd toen nog afgewend door een financiële handreiking. In de toekomst is een dergelijke uitgave niet meer mogelijk.

Gesprekken school en gemeente

Overleg met directie van HP en gemeente om tot een oplossing te komen mocht niet baten. De teleurstelling dat de gemeente ons niet wil helpen overheerst daarbij. 40 Jaar lang verzorgden wij voor duizenden mensen professioneel lesaanbod tegen een redelijke prijs. Met hart en ziel hebben de bestuursleden zich ingezet: met energie en vrije tijd, zonder vergoeding, liefdewerk en oud papier. En dat alles zonder gemeentelijke financiële steun. Dat zij ons zo in de kou laten staan is echt teleurstellend. Voor lezingen waren we al uitgeweken naar Casa Casla en de St. Bonifatiuskerk. De compensatie voor de energiekosten werd door de gemeente afgewezen.

Na een aantal moeilijke vergaderingen ziet het bestuur geen andere mogelijkheid dan te stoppen. Als de energiekosten worden doorberekend aan de cursisten zou het toegankelijke karakter van ons instituut verloren gaan. Het is treurig dat een vertrouwd instituut, dat al jaren zonder gemeentelijke subsidie succesvol draait, nu ophoudt te bestaan. Zeker na het jubileumjaar waarin Ruben Terlou en Wim Anker naar Almere kwamen en prachtige lezingen werden gegeven in Casa Casla. Treurig voor de talendocenten die al zo lang aan het instituut verbonden zijn en treurig voor de trouwe cursisten. Treurig ook voor de nieuwkomers, die ons recent ontdekten en verrast werden door het veelzijdige aanbod.

Medio april zijn de laatste lessen. Na 40 jaar is het over en sluiten.

Volksuniversiteit Almere,

Odette Breijinck
voorzitter


Winkelen voor