SPELLINGSRIJPHEID

SPELLINGSRIJPHEID

  • €90.00
Inclusief belasting.


Van leesles naar spellingles

Aan het eind van groep 8 van de basisschool worstelen nog veel kinderen met spellingkwesties als ‘jij vindt’/‘vind jij?’ en ‘toen landden wij’, met alle nadelen voor hun plezier in school, taal en lezen. De reden van dat worstelen is dat ze voor die kwesties psychologisch niet rijp waren toen ze ermee in aanraking kwamen.

Er zijn spellingrijpheidstoetsen: een kind krijgt pas een bepaalde spellingkwestie aangeboden als het er rijp voor is. In de cursus leert u twee van de vijf spellingrijpheidstoetsen zelf uit te voeren – de drie andere zijn dan geen probleem meer. De cursus is ook een begeleiding bij deel 3 van Zo ontdek ik het lezen!.

Aantal en duur van de lessen: drie lessen van drie uur ( 2/11, 9/11 en 16/11); terugkombijeenkomst 19/4/2022.

Lesstof: Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, deel 3.

De docent, dr. Ewald Vervaet, is ontwikkelings-, lees- en spellingspsycholoog. Op basis van onderzoek heeft hij de lees- en spellingslijn Ontdekkend Leren Lezen (OLL) (2018) geschreven.
Ook is hij medeoprichter en kerngroeplid van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK).

start dinsdag 2 november 2021
tijd 19.00 - 22.00
aantal lessen 4
locatie Helen Parkhurst
docent dhr. Dr. E. Vervaet


We raden ook aan