Nederlands: spelling, grammatica, woord- en zinsontleding

Nederlands: spelling, grammatica, woord- en zinsontleding

  • €165.00
Inclusief belasting.


Bij het vreemdetalenonderwijs is gebleken dat kennis van grammaticale begrippen (wat is een ‘bijwoord’, wat is ‘onvoltooid verleden tijd’ enzovoorts?) en van de Nederlandse grammatica dusdanig is weggezakt, dat dit problemen geeft bij het leren van een vreemde taal. Daarnaast geeft de spelling (bijvoorbeeld ‘d’ of ‘dt’?) soms problemen. In deze cursus worden de grondbeginselen van spelling en grammatica behandeld. Welkom zijn degenen die puur hun kennis van het Nederlands willen vergroten, maar nadrukkelijk ook degenen die een buitenlandse taal willen leren en er behoefte aan hebben hun kennis van de grammatica op te frissen. Prijs cursus is inclusief handouts.

start dinsdag 20 oktober 2020
tijd 19.30 - 21.00
aantal lessen 15
locatie Helen Parkhurst
docent mw. J. Winkelmeijer

We raden ook aan