Nederlands: spelling, grammatica, woord- en zinsontleding

Nederlands: spelling, grammatica, woord- en zinsontleding

  • €135.00
Inclusief belasting.


Bij het vreemdetalenonderwijs is gebleken dat kennis van grammaticale begrippen (wat is een ‘bijwoord’, wat is ‘onvoltooid verleden tijd’ enzovoorts) en van de Nederlandse grammatica dusdanig is weggezakt, dat dit problemen geeft bij het leren van een vreemde taal. Daarnaast geeft de spelling (bijvoorbeeld ‘d’ of ‘dt’) soms problemen. In deze cursus worden de grondbeginselen van spelling en grammatica behandeld. Welkom zijn degenen die puur hun kennis van het Nederlands willen vergroten, maar nadrukkelijk ook degenen die een buitenlandse taal willen leren en er behoefte aan hebben hun kennis van de grammatica op te frissen. Cursus is inclusief lesmaterialen.

start dinsdag 26 oktober 2021
tijd 19.30 - 21.00
aantal lessen 12
locatie Helen Parkhurst
docent mw. J. Winkelmeijer

We raden ook aan