Kennismaken met Astrologie


In de introductie cursus Kennismaken met Astrologie zullen we kort stilstaan bij de rol en betekenis van de belangrijkste bouwstenen van de geboortehoroscoop. Daarbij zullen o.a. de dierenriemtekens (ook wel sterrenbeelden genoemd), de zon, de maan en de planeten aan bod komen. We werken en oefenen tijdens de gehele cursus met de eigen geboortehoroscoop, waardoor de lesstof direct op een persoonlijke manier en op het eigen leven toegepast kan worden. Er is geen astrologische voorkennis nodig en het is niet nodig om over een astrologisch computerprogramma te beschikken. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is de exacte geboortetijd belangrijk. Deze is eventueel op te vragen bij het gemeentehuis. De tekening van de geboortehoroscoop van de deelnemers wordt door de docent gemaakt. Bij inschrijving geboortedatum, -plaats (stad/dorp) en -tijd vermelden. Bijdrage lesmateriaal: 10,=, bij aanvang van de eerste les contant betalen aan de docent. Lesavonden 12/2, 19/2, 5/3 en 12/3.

start maandag 12 februari 2018
tijd 19:30 - 21:30
aantal lessen 4
locatie Helen Parkhurst
docent mw. S. Slegers


€49.00