Informatie

Algemene Informatie

LET OP!

Vanaf 8 november is het dragen van een mondkapje bij het betreden en verlaten van Helen Parkhurst College VERPLICHT.
Tijdens de lessen mag het mondkapje af.  

Het bestuur.

 

Volg ons ook via facebook.

https://www.facebook.com/Volksuniversiteit-Almere-378255638866670/

Contact

U kunt ons altijd bereiken op info@volksuniversiteitalmere.nl .

Correspondentie via e-mail
Alle correspondentie rondom uw inschrijving zal via e-mail verlopen. Wij vragen bij de inschrijving uw e-mailadres duidelijk te vermelden. 

Inschrijven
U kunt zich inschrijven tijdens de infoavond en via de website.
Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld

 • per e-mail info@volksuniversiteitalmere.nl

Hoe eerder uw inschrijving binnen is, hoe groter de kans dat de cursus door kan gaan. Het aantal aanmeldingen is bepalend voor de doorgang van de cursus.
De inschrijving moet uiterlijk één week voor aanvang van de desbetreffende cursus bij de volksuniversiteit in bezit zijn. Daarna besluit het bestuur over het al dan niet doorgaan van de cursus.

Betaling 

 • per iDeal
 • per overschrijving


  Opmerkingen. 
  Rond één week voor aanvang van de cursus ontvangt u bericht over het al dan niet doorgaan van de cursus. 

  Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.  

  Al of niet doorgaan van de cursus
  Bij onvoldoende belangstelling gaat een cursus niet door en wordt het cursusgeld teruggestort.

  Annulering en restitutie
  Annulering moet altijd schriftelijk gebeuren en kan tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering wordt altijd € 12.50 administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf twee weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald. Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. 

  Overige voorwaarden
  De volksuniversiteit streeft ernaar de activiteiten goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursist te organiseren. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen, waarin u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij hopen dat u van dit formulier gebruik zult maken. Mochten de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, dan kunt u een klacht indienen. De volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij dit voor diefstal en/of vermissing van goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten. 

  Alle door de volksuniversiteit vermelde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen worden aangepast door de volksuniversiteit. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. 

  Inlichtingen
  Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u een bericht sturen naar info@volksuniversiteitalmere.nl 

  Vakanties
  Er worden geen cursussen gegeven op de volgende data:

  • Herfstvakantie        16 - 24 oktober 2021     
  • Kerstvakantie          25 december - 9 januari 2022      
  • Voorjaarsvakantie   19 - 27 februari 2022
  • Meivakantie            30 apr - 8 mei 2022         

  Excursies
  Kosten van excursies en entreeprijzen van musea zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen en komen voor rekening van de cursist. Bij inschrijving voor excursies wordt in geval van verhindering, in verband met reserveringsperiode, geen geld terug gegeven. 

  Certificaten
  Op aanvraag kunnen talencursisten een certificaat laten maken (kosten 5 euro) mits hij/zij 90% van de lessen op niveau heeft gevolgd.  

  Informatie over de talencursussen
  Voor informatie over uw "instroomniveau" kunt u een email sturen naar info@volksuniversiteitalmere.nl en uw telefoonnummer doorgeven. De docent neemt dan contact met u op. 

  Lesmateriaal
  Lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij anders vermeld. Wij raden u aan om boeken en materialen pas te kopen als u een bevestiging heeft ontvangen dat de cursus doorgaat. 

  Over  Volksuniversiteit Almere
  De Volksuniversiteit Almere is een stichting, een organisatie zonder winstoogmerk die cursussen voor volwassenen tegen een lage prijs kan aanbieden. De VU wordt geleid door een team van vrijwilligers. De bestuursleden van de VU zijn: 
  Mevr. O. Breijinck, voorzitter
  Mevr. L. Hesp, penningmeester
  Mevr. L. Remkes, pr

  Les geven? 
  Wij zijn altijd op zoek naar verdere uitbreiding of verdieping van ons aanbod. Als u interesse heeft in het geven van een cursus, bent u bevoegd dan wel heeft u ruime ervaring of wilt u een lezing of excursie verzorgen, dan verzoeken wij u ons een mail te sturen met een korte beschrijving van uw idee (info@volksuniversiteitalmere.nl).

  Locatie
  De cursussen worden gegeven: op maandagavond en dinsdagavond in S.G. Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere-Stad. 

  De school is op de lesavonden telefonisch niet bereikbaar.

  Openbaar vervoer

  http://helenpark.nl/Snellinks/Routebeschrijving